Mercat de la plaça

Data: Sobre 1950 tendría como 20 o 25 paradas
Adreça: Plaza de Benimaclet
Arquitectes:

A la plaça hi havia un mercat de queviures a l’aire lliure. Sobre 1950 tindria com a 20 o 25 parades. Els venedors eixien depenent de l’època de l’any, ja que eren els propis pagesos els qui venien la seua collita i, per això, la venda era irregular, ja que depenia de l’estació. Era un mercat portàtil, no havia parades d’obra fixes. Exposaven els seus productes i després, amb un carro, la carregaven i es tornaven a portar la parada. Era un mercat diari.

A partir dels anys 1960-65, comencen a haver-hi parades fixes xicotetes, de color verd, algunes de fusta, unes altres de llanda. Als setenta, hi havia només uns set llocs fixos. Una altra gent eixia a vendre amb cavallets i taules de fusta per a exposar els seus productes.

Seguir llegint…

A final dels anys noranta, quedaven únicament tres parades fixes, de fusta. Estava Amparín (la pollera), Toniquín (la pescatera) i la verdulera de Jovani. A elles s’unien alguna altra parada mòbil de tant en tant.

Aquest mercat va desaparèixer finalment el 2008, quan van anar jubilant-se sense tenir una generació de reemplaçament que volguera continuar amb la tasca de venda a la plaça.