En aquest apartat podràs descarregar en pdf tots els arxius de què disposem en l’actualitat.

Tant les fitxes individuals de cadascun dels llocs triats, com les fitxes temàtiques d’estos agrupats per la seua afinitat i també les fitxes de les rutes de vianants desenvolupades per poder visitar el barri amb una guia de mà de fàcil i senzilla de consulta.