Càmeres Beccari

Data:
Adreça: Las cámaras Beccari estaban donde actualmente se encuentra el Centro Superior de Investigación de Salud Pública (CSISP) entre Avenida Cataluña y Doctor Vicente Zaragozá
Arquitectes:

Les càmeres Beccari estaven on actualment es troba el Centre Superior d’Investigació de Salut Pública (CSISP) entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Doctor Vicente Zaragozá.

Van començar a construir-les al 1932 per a fer-les servir com a planta de tractament de residus urbans i de reciclat de València. Van ser impulsades pel govern municipal encapçalat per Alfonso Moreno Vicente, alcalde de València entre octubre de 1931 i juny de 1932. La gent que les va conèixer, recorda que allí es feia una tría de productes i es deixava fermentar la brossa. No es reciclava com ara, perquè tampoc hi havia tant de plàstic i el que en eixe moment tenia una botella de cristall la conservava i la reutilitzava.

Seguir llegint…

D’esta instal•lació van sorgir molte protestes per part de les classes populars de la perifèria urbana per tractar-se d’una planta general de residus, interpretada com a magatzem de fem de la ciutat. La Junta Directiva del Casino Instructiu i Benèfic de Benimaclet, va destacar en la lluita contra aquesta instal•lació.

I tot açò va anar donant els seus fruits com s’observa al periòdic La Vanguardia, que en la seua edició del divendres 27 d’octubre de 1933, publicava: “El tribunal contenciós administratiu ha entès el recurs interposat pels veïns de Benimaclet contra l’acord de l’Ajuntament de València acceptant l’emplaçament de les Càmeres Beccari, proposat per la Companyia Valenciana de Millores Urbanes.”

Finalment, pot llegir-se la notícia publicada al periòdic ABC el 5 d’abril de 1936, del tancament de les càmeres *Beccari per ser un “perill constant per a la salut pública”, després d’haver costat diversos milions de pessetes.

Les càmeres agràries eren habitacles cúbics i, així, en la riuada de València de 1957, l’edifici va poder servir per a acollir a molts damnificats de la riuada que es van quedar sense casa. Molta gent va acudir allí a donar humilment el que podien de forma caritativa.

Les càmeres *Beccari van romandre en la seua ubicació, sense una altra finalitat que la de servir de magatzem de vehicles retirats de la via pública.

A principis dels 1970 van patir un important incendi, i van ser enderrocades en la dècada dels anys 80.

En 1988 va arribar la notícia, que més tard va ser verificada, que la societat anònima El Corte Inglés va entrar en contacte amb els propietaris per a la compra d’aquest solar i la construcció en el mateix d’un Hipermercat. El solar pertanyia a diversos propietaris, entre ells el propi Ajuntament. En el Pla General d’Ordenació Urbana, aquest solar estava definit com GSP-4/129. El seu sòl estava classificat en una quarta part com a Institucional, és a dir, que només es podrien construir edificis oficials. Les tres quartes parts restants eren de sòl terciari: solar destinat a la construcció d’edificis per a serveis amb la impossibilitat de construir habitatges. Com es veu, El Corte Inglés no va poder dur a terme el seu objectiu.

Al lloc on estaven les càmeres Beccari, avui s’alça l’edifici del Centre Superior d’investigació en Salut Pública (*CSISP), on també se situa la Direcció general d’investigació i Salut Pública. Podriem afirmar que la història ens ha cucat l’ullet fent que( No deixa de ser una picada d’ullet de la història que) allí on va estar una instal•lació considerada un perill per a la salut pública, ara se situen les institucions dedicades a la seua custòdia, protecció i promoció, sent una de les seues funcions l’estudi dels riscos i danys per a la salut i la coordinació de les iniciatives i projectes d’investigació relacionades amb l’avaluació de l’impacte en la salut dels diversos riscos ambientals.